Tetőablakokra vonatkozó új energetikai szabályozás

2018. január 1-től az eddigieknél sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak a lakóépületek hőszigetelésére. Változik az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértéke, az úgynevezett „U érték”. A szigorodó szabályozás a hőveszteséget hivatott csökkenteni a korábbi előírásokhoz képest. A szabályozás a 2018-ban használatba vett családi házakra vonatkozik és a korábban érvényben lévő szabványoknál nagyjából 40%-kal szigorúbb. Az épületek energetikai méretezésének és tervezésének gerincét a 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg, mely helyenként még érvényben tartja a 7/2006 TNM rendeletet is. Ehhez azonban még néhány módosító rendeletet is figyelembe kell venni. A teljesség igénye nélkül pl. a 20/2014. (III. 7.) BM, vagy a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet is tartalmaz módosító rendelkezéséket.

A több lépcsőben életbe lépő szabályozásrendszer egyik állomása 2018. január 1. Ez után már csak az ún. költség-optimalizált követelményszintet elérő épületet lehet tervezni és csak ilyenre lehet használatba vételi engedélyt kapni. A következő években várható követelményértékek bevezetésének üteme, hatálya:

2019. január 1-től hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő új épületek a közel nulla követelmény szintet el kell érjék.

2021. január 1-től minden új épületet - forrásfelhasználástól függetlenül - közel nulla követelmény szinten kell megvalósítani.

Mit jelent ez a gyakorlatban tetőtér beépítés esetén 2018. január 1-től?

Épülethatároló szerkezetek

U érték 2017. dec. 31-ig U érték 2018. jan. 1-től
Tetősík ablak 1,70 1,25
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 0,17

 

A szabályozás új építésekre és egyes épületfelújításokra vonatkozik.

Fontos megjegyezni, hogy nem építési engedély köteles felújítások ill. tető- és/vagy tetőablakcsere esetén még a régi szabályozás is érvényes!