Nehéz vagy könnyű tetőt válasszunk?

A tetőfedő anyagok összevetése során gyakran szerepel kiemelt helyen az egyes fedő anyagok súlya. A nagy kérdés: nehéz vagy könnyű tetőt válasszunk? Vizsgáljuk meg, hogy ez mennyire fontos vagy éppen elhanyagolható kérdés.

1. Szerkezet tervezése

A tetőszerkezet megtervezése összetett, méretezési szabványok által szabályozott mérnöki feladat, melynek során figyelembe kell venni a tetőt érő összes hatást. A tetőt terhelő terheket az előírások által meghatározott módon - az együtt hatást és az egyidejűséget is figyelembe véve - az előírt biztonsági tényezőkkel kalkulálva kell számítani. Tervezés során gyakran nincs konkretizálva a fedés (nehéz vagy könnyű tető), csak a jellege (pl: hornyolt cserép), ezáltal a fedés súlya igen tág határok között mozoghat.

2. A tetőt érő terhek

A tetőt érő teher nagyon sok elemből áll össze. Ezek: szélteher, hóteher, fedés terhe (héjazat és a lécezés vagy deszkázat is), a tetőszerkezet önsúlya, a beépítés terhei (hőszigetelés, belső burkolat, felépítmények pl: klíma, stb...). Példa a való életből: 3 ácsmester dolgozik a tetőn egymáshoz közel (pl: tetőablakot építenek be). A mesterek együttes súlya elérheti, sőt meghaladhatja a 300 kg/m2-t is, a tető mégsem szakad be alattuk!

Nehéz vagy könnyű tető?

3. A tető hajlásszöge, mint tényező

Az igénybevétel függ a tető hajlásszögétől is! Alacsony hajlás esetén a hóteher (pl: egy 25°-os tető terhei akár 20%-kal is meghaladhatják egy ugyanilyen, de 40°-os tető terheit), meredek tetőknél a szélteher a mértékadó. Ráadásul, ha a hófogás jól működik és a hőszigetelés is megfelelően lett méretezve, akkor a hó fenn marad a tetőn!

4. Egyéb méretezési előírások

A méretezés során figyelembe kell venni az állandó (önsúly) és az esetleges terhek (pl: hóteher) arányát is: könnyű tető esetén emiatt a biztonsági tényező +75% is lehet, azaz amit nyerünk a réven azt elveszítjük a vámon!

Akkor most: nehéz vagy könnyű tetőt válasszunk?

Mivel a terhek közül egyedül a fedés terhe választható és a többi teher együttesen jóval nagyobb igénybevételt okoz egy tetőn, könnyen belátható, hogy a fedések közötti súlykülönbség nem befolyásolja lényegesen a szükséges faszerkezetek keresztmetszetét. Azaz majdnem mindegy a szerkezet tervezésénél, hogy egy tetőfedő anyag nehéz vagy könnyű (50 kg/m2 vagy 5 kg/m2 tömegű)! Kivétel lehet az olyan tetőcsere, ahol a meglévő gyenge, de még jó fa tartószerkezetet nem cseréljük ki.

Ráadásul:

A nehéz tetőfedő anyagnak vannak előnyei a könnyű fedésekkel szemben: jobb a hőcsillapítása, nagyobb a viharállósága és jobb a hanggátlása!