Garancia és garancia közti különbségek

A tetőfedő anyagok garanciális feltételei gyártónként és termékenként nagyon eltérőek. A vásárló - általában - csak a garanciális idő különbségeket hasonlítja össze és nem figyel a garancia egyéb feltételeinek különbözőségére. Pedig a lényeg sok esetben itt is az apróbetűs részben található! Segítünk az eligazodásban, azaz összeszedtük, hogy mire kell odafigyelni. Mielőtt azonban a különbségek részletezésébe belekezdenénk értelmezzük mi is a garancia, jótállás és a szavatosság?

garancia kérdőjelekkel

Garancia: lásd jótállás

Jótállás, kötelező jótállás: 151/2003 kormányrendeletben meghatározott (azóta bővített) tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. A jótállás - hétköznapi és közismertebb nevén "garancia" - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája van: 

  • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 
  • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás

Szavatosság, termékszavatosság: Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatosság kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Megjegyzésünk: a jótállás és a szavatosság közötti alapvető különbség a bizonyítási teherben van, tehát abban, hogy a hibát kinek kell bizonyítania: míg a jótállásnál a fogyasztó egyszerűen csak visszaviszi a terméket, ami hibás és nem kell bizonyítania semmi mást, addig a szavatosságnál már a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy valóban fennáll a hiba. A szavatosság esetén - mivel nem jótállásról beszélünk - jótállási jegyet sem kell kiadni.

Garanciális különbségek

1. Jogszabályon alapuló egységes jótállás tetőfedő anyagok esetében 5 év. Azaz minden ennél hosszabb ideig tartó jótállás (garancia) a felek között létrejött ún. szerződéses jótállásnak minősül - aminek feltételeit a gyártó határozza meg garancialevelében vagy egyéb módon.

2. Kötelező jótálláson felüli gyártói garancia vagy jótállásban vannak jelentős eltérések! Ezek azok az ún. apróbetűs részek, amire egy tudatos vásárló odafigyel vásárlás előtt. Nézzük sorra mik ezek:

2.a. Garancia érték - kevés gyártó vállal teljes körű új érték garanciát, azaz hibás teljesítés esetén nem csak a termék cseréjét vállalja, hanem a tetőfedő anyag lebontásának és újrarakásának költségeit is. A gyártók többsége csak azt vállalja, hogy hibás teljesítés esetén azonos mennyiségű és minőségű új terméket szállít az építkezés helyére. Ez nagyon nem mindegy, mert a bontás és újraépítés munkadíja az anyagköltségnél is több lesz!

2.b. Garancia időbeni korlátozása - egyes gyártók a garanciaidő múlásával csökkenő garanciális feltételeket vállalnak csak. Azaz ahogy telik az idő úgy lesz egyre kevesebb a vállalt garanciális összeg. Ezt általában %-osan fejezik ki. Azaz nem mindegy, hogy pl. "A" gyártó vállal 15 év 100%-os garanciát vagy "B" gyártó 25 év korlátozott (évente 5%-kal csökkenő) garanciát. Látszólag "B" gyártó ajánlata a jobb, de nem mindig: ebben az esetben a vásárló hibás teljesítés esetén a 14. évben "A" gyártó esetén 100%-os garanciális visszatérítésre jogosult míg "B" gyártó esetében csak 55%-ra! Döntés előtt vegyük figyelembe, hogy a termékhibák a beépítés utáni 5-15 évben túlnyomórészt előjönnek.

2.c. Garancia hiánya egyes jellemző terméktulajdonságokra - a kötelező jótálláson felül a gyártók többsége nem vállal garanciát színre vagy olyan egyéb fontos tulajdonságra, mint felületvédelem, stb... Általában csak a vízzáróságra és a fagyállóságra (acél termékek esetén az átrozsdásodásra) terjed csak ki a garancia.  

2.d. A termék beépítésével kapcsolatos garanciális korlátozás - az természetes, hogy a tetőfedő anyagokat a vonatkozó előírások szerint kell beépíteni. Ebben nincs különbség a gyártók feltételeiben, de egyes gyártók a garancia feltételeként megszabják, hogy konkrétan kivel kell (gyártó szakkivitelezője) a beépítést elvégeztetni. Ez általában magasabb munkadíjat eredményez, mint normál piaci versenyhelyzetben.

2.e. Egyéb garanciális korlátozások - egyes gyártók a garanciális feltételeiket pl. tulajdonosváltáshoz is kötik. Ez abból ered, hogy a statisztikák szerint az épületek az első 10 évben gyakrabban váltanak tulajdonost, mint később.

Reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődését és vásárlás előtt alaposan körülnéz.