Azbesztpala bontása és elszállítása

Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Minisztériumok közös rendelete (41/2000. (II.20.) EüM-KöM) 2005. január 1-tôl betiltotta minden, azbesztet tartalmazó termék forgalmazását és felhasználását. Az azbesztmentesítés körülményeit és az ilyen körülmények közötti határértékeket a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet szabályozza. A 26/2000-s EüM rendeletnek megfelelően a bontási munkatervet jóvá kell hagyatni az ÁNTSZ-szel, illetve be kell nyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek.
A rendelet értelmében először el kell távolítani az azbesztet az épületből és csak ezután lehet hozzálátni a bontáshoz. A bontott azbesztet tartalmazó építőanyagok hulladéka veszélyes hulladéknak minősül a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint, így e hulladékok kezelését csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

Azbesztpala bontása

Azaz az azbesztpala tetők bontása során nagyon körültekintően kell eljárni! Mivel az azbeszt rákot okoz, ezért bontását, elszállítását és megsemmisítését is csak szakember végezheti. A bontás, ill. a bontott azbesztpala nem szakszerű kezelése - tekintettel a veszélyes hulladék mivoltára - súlyos büntetést von maga után. A bírság tonnánként 500.000 Ft felett van, azaz egy átlagos háztető esetében a bírság meghaladja az 1.000.000 Ft-ot! Jó hír az építkezőknek/felújítóknak: több gyártó (Creaton, Tondach, Terrán, Gerard, stb...) extra szolgáltatásként az azbesztes palát kedvező áron elszállítja, ha a tetőcsere az adott gyártó termékével történik.